Doneren

Bent u zelf ooit gepest? Of voelt u zich nog steeds niet weerbaar omdat hier vroeger onvoldoende aandacht voor was? Dan weet u als geen ander hoe belangrijk het voor de ontwikkeling van een kind is om de intrinsieke kracht die het kind heeft te behouden en te versterken. Wij hopen dat u wilt bijdragen aan de kracht van de kinderen en jongeren die nu voor die uitdaging staan.

Uw gift is voor het AVH Instituut van groot belang om o.a. de effectiviteit van weerbaarheidsprogramma’s voor kinderen te vergroten. Wij danken u bij voorbaat voor uw bijdrage.

Rechtstreeks overmaken
Vanzelfsprekend kunt u ook rechtstreeks overmaken op bankrekeningnummer 11.39.86.726 ten name van het AVH Instituut te Zaltbommel. Indien uw gift fiscaal aftrekbaar is dan is het dagafschrift van uw bank of een kwitantie voldoende bewijs voor de fiscus.


Andere donatiemogelijkheden
U kunt ook op andere manieren doneren:
- Machtiging, eenmalig of doorlopend;
- Notariële gift (periodieke schenking over 5 jaar);
- Nalatenschap.

           


WWW AVH instituut.nl
ANBI logo