Doelstelling

Doelstelling
Het AVH Instituut heeft als doelstelling dat men in Nederland beschikt over een kwalitatief en volledig aanbod om de weerbaarheid van kinderen van 0 tot 18 jaar te behouden en te versterken. De activiteiten die het instituut hiertoe onderneemt zijn:

Het nemen van een voortrekkersrol in het samenbrengen van alle initiatieven om gezamenlijk een zo’n effectief mogelijk weerbaarheidsbeleid voor kinderen in Nederland te kunnen voeren. Het AVH Instituut werkt hierin samen met het Nederlands Jeugdinstituut, School & Veiligheid, Rijksuniversiteit Groningen, Respect Education Foundation en vermogensfondsen.

De officiële statutaire doelstelling van stichting AVH Instituut is: het ontwikkelen en uitvoeren van projecten die een harmonieuze duurzame samenleving bevorderen, waarbij het stimuleren van geestelijk welbevinden een centrale rol vervult.

         


WWW AVH instituut.nl


online doneren

ANBI logo