Aanbod derden

Er is een veelheid aan initiatieven die niet allen genoemd kunnen worden. Het AVH instituut verwijst hierbij naar het pestdossier van het Nederlands Jeugdinstituut met een selectie van gevalideerde anti-pestprogramma's en naar het KiVa project wat geintroduceerd is door Rijksuniversiteit Groningen.

Nederlands Jeugdinstituut (NJI)- Kennis over Jeugd en Opvoeding
Het Nederlands Jeugdinstituut heeft een dossier samengesteld over Pesten. http://nji.nl/eCache/DEF/1/04/955.html
Het dossier biedt informatie over cijfers, erkende interventies, instrumenten, methodieken, kennis over wat werkt en beleid op het gebied van pesten.

KiVa
KiVa is een succesvol antipestprogramma uit Finland en wordt nu ook in Nederland ingevoerd. KiVa is gebruiksvriendelijk, vernieuwend en als een van de beste antipestprogramma's getest.

Het KiVa antipestprogramma biedt scholen een aantrekkelijk en gevarieerd programma om pesten tegen te gaan. In Finland werd dankzij het preventieve programma pesten met 40% voorkomen. Als pesten toch voorkwam, zorgde een curatieve aanpak (steungroepaanpak en/of herstelaanpak) er voor dat de pestsituaties bijna zonder uitzondering werden opgelost. KiVa wordt in Finland inmiddels op meer dan 90% van de scholen gebruikt.

www.kivaschool.nl