Aanbod AVH Instituut

Ouderbetrokkenheid en oudergericht werken bij pesten
Op dit moment werkt het AVH Instituut samen met het Nederlands Jeugdinstituut en Rijksunversiteit Groningen aan het project 'Ouderbetrokkenheid en oudergericht werken bij pesten' oftewel 'Samen werken aan een fijne school'

Uit onderzoeken blijkt dat het vergroten van het handelingsperspectief van ouders bij pesten op school een positieve bijdrage kan leveren aan het terugdringen van pesten. Rijksuniversiteit Groningen en het Nederlands Jeugdinstituut hebben in samenwerking met School & Veiligheid en AVH instituut een module ontwikkeld waardoor de school de ouders beter kan betrekken in het creƫren en behouden van een sociaal veilige omgeving voor de kinderen.

Hiertoe is een training voor docenten en intern begeleiders ontwikkeld met aanvullend een pratische toolkit met activiteiten die scholen kunnen ondernemen om ouders meer en beter te betrekken. De training en toolkit kunnen eventueel ook afzonderlijk van elkaar worden ingezet.

Indien u belangstelling heeft in deze module kunt u contact opnemen met SocioQuest (www.socioquest.nl).

         


WWW AVH instituut.nl
ANBI logo