Nieuwsarchief

Groen 'You are Good' polsbandje tegen pesten – 14 januari 2013
Sinds 14 januari zijn in 900 winkels in Nederland lichtgroene polsbandjes tegen pesten te koop. De actie is een idee van Marije Kat (29) en Lindy Robles (25) die zelf jarenlang geconfronteerd zijn met pesten. Op de bandjes staat 'You are Good'. Kat en Robles waren zo geraakt door de zelfmoord van Tim Ribberink (20) en Fleur Bloemen (15) vorig jaar, dat ze het initiatief namen voor het 'You are Good' polsbandje.Ze hopen dat ze met de actie pesten op scholen bespreekbaar maken.

De bandjes kosten twee euro per stuk en worden verspreid door bedrijven als Zeeman, de Kijkshop en van Haren. Een deel van de opbrengst gaat naar de hulplijnen, de Kindertelefoon en Sensoor.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Nieuwe site ‘Gepest maar Trots’ –  13 januari 2013
Fred van Leer en Jamai Loman hebben de site en facebook-pagina 'Gepest maar Trots' opgericht. Het doel is met hun verhaal, mensen te inspireren en ondersteunen. En om nooit meer te hoeven lezen dat er een meisje van 15 voor de trein is gesprongen.
De site is voor iedereen die gepest is of wordt. Voor iedereen die nog nooit gepest is. En zelfs voor de ‘pesters’. Het doel is om zoveel mogelijk meer en minder bekende mensen te verzamelen en hun verhalen op deze site te delen. Dus bekende gepeste maar trotse collega’s van Fred en Jamai, kunnen zich aanmelden via de link op de site. En op de aan deze site gekoppelde facebook-pagina kan iedereen zijn eigen verhaal kwijt. Delen en uiten vormen namelijk een groot onderdeel van het proces naar BESEF. Besef dat het beter kan en wordt.
De positievie verhalen kunnen worden verzameld op de Facebookpagina, zodat iedereen ze kan lezen en gebruiken. Daarom zijn ze op zoek naar de mooie en leuke verhalen van mensen die gepest zijn. Mensen die nu blij zijn met het leven wat ze hebben.

Website Gepest maar Trots: www.gepestmaartrots.nl
Bijbehorende Facebookpagina: www.facebook.com/gepestmaartrots

____________________________________________________________________________

Pesten laat sporen achter in DNA –  18 december 2012
Genetische veranderingen door pesten leiden tot toekomstige psychische problemen. Dat schrijven Canadese onderzoekers van de Universiteit van Montreal deze week in Psychological Medicine. De wetenschappers onderzochten 28 jonge tweelingen waarvan er een gepest werd. De Canadezen vonden dat er een specifiek gen, SERT, veranderde onder invloed van het pesten. Het SERT-gen is betrokken bij de regulering van serotonine, een neurotransmitter, die humeur en psychische staat reguleert. SERT heeft op die manier een rol bij het onstaan van depressies. De onderzoekers hebben nog geen langetermijnonderzoek gedaan, maar verwachten dat de genetische veranderingen in het SERT-gen van invloed zijn op iemands toekomstige psychische en sociale leven. Eerder onderzoek toonde al aan dat kinderen die eerder gepest zijn, meer moeite hebben met sociale interactie en agressiever zijn.
Artikel: Universiteit van Montreal
http://www.nouvelles.umontreal.ca/udem-news/news/20121218-bullying-by-childhood-peers-leaves-a-trace-that-can-change-the-expression-of-a-gene-linked-to-mood.html

___________________________________________________________________________

Mogelijk verplicht programma pesten – 14 december 2012
Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) wil onderzoeken of een protocol voor de omgang met pesten voor alle scholen verplicht moet worden. Afgelopen tijd kwamen er twee gevallen in het nieuws waarbij pesten waarschijnlijk de aanleiding was voor zelfdoding. "Er zijn bewezen effectieve programma's die je op school kunt inzetten om een veiligere en meer geborgen omgeving te creëren. Ik ken scholen waar dat uitermate effectief is. Ik ga het gesprek aan met de schoolbesturen om te kijken of dat standaard op iedere school een plek zou moeten krijgen", aldus Dekker. De onderwijsinspectie kijkt nu wel of scholen een pestprogramma hebben, maar voert geen sancties uit als er niet goed tegen pesten wordt opgetreden.
Volgens de staatssecretaris is het ingewikkeld om pesten juridisch aan te pakken. D66 en SP stelden eerder deze maand al Kamervragen aan de staatssecretaris. Ze willen onder meer van hem weten hoe pesten op scholen nu wordt aangepakt en wat hiervan de effectiviteit is.

Artikel: Lucas Benschop nu.nl
http://www.nu.nl/politiek/2982938/mogelijk-verplicht-programma-pesten

___________________________________________________________________________

Kiva-project gestart op 70 basisscholen - 29 september 2012

Zeventig basisscholen starten met een nieuwe methode die het pesten de kop moet indrukken. Het zogenoemde KiVa-programma is afkomstig uit Finland. Daar wordt op de deelnemende basisscholen 40 procent minder gepest. René Veenstra van Rijksuniversiteit Groningen gaat onderzoeken of het programma ook in Nederland werkt. Naast de deelnemende scholen worden ter vergelijk ook scholen in het onderzoek meegenomen die niet aan het KIVA-programma deelnemen.

Artikel en video NOS-journaal 29 september 2012

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Boek 'Pesten op School - Achtergronden en interventies' - 29 september 2012

Uitgeverij Boom Lemma heeft onlangs het boek 'Pesten op School' uitgegeven.De benadering van pesten als groepsproces krijgt in dit boek veel aandacht. In het eerste deel van dit boek wordt een brede inleiding gegeven op het onderwerp 'pesten op school'. Het tweede deel van het boek concentreert zich op interventieprogramma's bedoeld om pesten terug te dringen of te voorkomen. Het boek biedt ook een overzicht van Nederlandstalige interventieprogramma's die zijn onderzocht op effectiviteit tegen pesten en gepest worden, of tegen gedrag dat verband houdt met pesten. De bijdragen in deze bundel zijn geschreven door deskundigen op het gebied van onderzoek naar pesten en interventiestegen pesten.

In het NRC van 29 september 2012 verscheen een artikel over dit boek.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Promotie-onderzoek pesten

30 mei 2012 -Bron: Universiteit van Utrecht

Er zijn veel programma’s ontwikkeld waarmee leraren pesten op hun school kunnen signaleren en aanpakken. Metingen van effecten van antipestprogramma’s beperken
zich veelal tot de korte termijn en tonen zeer bescheiden en inconsistente resultaten.
De sportvereniging is in Nederland naast de school de belangrijkste georganiseerde ontmoetingspraktijk voor kinderen. Positieve eigenschappen die aan jeugdsportbeoefening worden toegeschreven, en de veronderstelling dat kinderen vrijwillig en voor hun plezier sporten, verklaren wellicht de geringe beleids- en onderzoeksmatige aandacht voor meer problematische groeps- en socialisatieprocessen op sportverenigingen zoals pesten.
De algemene doelstelling van het promotieonderzoek van Paul Baar is kennis te verzamelen over pestgedrag in verschillende contexten en de wijze waarop pestgedrag kan worden voorkomen en tegengegaan. Tien Nederlandstalige antipestprogramma’s zijn op hun effectiviteitspotentie geanalyseerd. Vervolgens onderzocht Baar het voorkomen en consistentie van pestgedrag op school en sportvereniging bij 1534 kinderen. Ten slotte zijn 98 trainers en 96 leraren bevraagd over hun visie en handelen inzake pesten.

Baar concludeert dat de effectiviteitspotentie van de onderzochte anitpestprogramma’s niet hoog kan worden ingeschat, dat zelfgerapporteerde pestprevalentie en pestrollen over verschillende contexten behoorlijk stabiel zijn, dat trainers waarschijnlijk de effectiviteit van hun pestaanpak overschatten en zich nog meer bewust moeten worden van potentieel pestgedrag.
De Utrechtse promovendus staat een bredere inzet en samenwerkingsverbanden tussen basisscholen, sportverenigingen, buurt(werk), gezin en professionele onderwijs- en zorginstanties voor om pestgedrag op reguliere basisscholen adequater aan te pakken. Verder onderstreept hij de noodzaak om voor sportverenigingen specifieke observatie-instrumenten en antipestprogramma’s te ontwikkelen en om in de curricula van trainer- en lerarenopleidingen aandacht aan het thema pesten te besteden.

Promovendus: Paul Baar
Faculteit: Faculteit Sociale Wetenschappen
Proefschrift: Peer aggression and victimization in Dutch elementary schools and sports clubs: Prevalence, stability, and approach across different contexts
Promotor 1: Prof. dr. Theo Wubbels

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gepest kind veroudert sneller

24 april 2012 - Idan Shalev in Molecular Psychiatry

BAARN - De fysieke en emotionele schade van pesten en geweld gaat mogelijk nog dieper dan gedacht werd.

Uit nieuw onderzoek blijkt dat het genetisch materiaal van gepeste kinderen schade vertoont die normaal optreedt bij het ouder worden.
De onderzoekers bekeken DNA-monsters van tweelingen op 5- en 10-jarige leeftijd. Ook werden de moeders geïnterviewd toen hun kinderen 5, 7 en 10 jaar waren. Om te zien wat de invloed van geweld op het verouderingsproces is, keken ze naar de telomeren. Dit zijn de beschermkapjes van het DNA, vergelijkbaar met de plastic uiteinden van schoenveters. Telomeren worden naar verloop van tijd korter. Hun lengte lijkt een indicatie te zijn voor de snelheid waarmee je lichaam veroudert.

Versnelde veroudering
De lengte van de telomeren werd vergeleken met drie soorten geweld: huiselijk geweld tussen moeder en partner, vaak gepest worden en fysieke mishandeling door een volwassene. De telomeren van kinderen die bloot hadden gestaan aan geweld, bleken in versneld tempo korter te worden tussen hun 5e en 10e. Kinderen die te maken hadden met verschillende vormen van geweld, bleken het snelst te verouderen.
"Kinderen die op jonge leeftijd al te maken hebben met extreem geweld, hebben een biologische leeftijd die veel ouder is dan bij andere kinderen", schrijft Idan Shalev in Molecular Psychiatry. Of dit proces omkeerbaar is, is nog niet duidelijk. De onderzoekers willen de kinderen gedurende lagere tijd blijven volgen om te zien hoe het later in hun leven met ze zal gaan.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dag tegen pesten - 19 april 2012

Kinderen, maar ook volwassenen, beseffen niet altijd wat voor impact pesten kan hebben. Gelukkig is dit onderwerp de laatste jaren uit de taboesfeer gehaald. Toch blijft het overal gebeuren waar mensen samen zijn. Cijfers wijzen uit dat maar liefst één op de vijf kinderen weleens wordt gepest. Ook pestkoppen zijn (logischerwijs) veel aanwezig, die vaak de ernstige gevolgen van pesten niet inzien.

Pesterijen kunnen leiden tot een verlaging van zelfvertrouwen, depressie en in het ergste geval zelfs tot zelfmoordgedachten of zelfmoord. Mensen die gepest zijn hebben grotere kans om de rest van hun leven met sociale en emotionele problemen te blijven lopen.

Ook de pestkoppen komen later vaker in de problemen in de maatschappij. Pesten verdient een stevige aanpak, zoals een anti-pestbeleid. Op 19 april is de dag dat een positief, veilig en vertrouwd klimaat voorop staat, een dag dat stilgestaan wordt bij de ernstige gevolgen van pesten. Hopelijk wordt iedereen zich hiervan bewust en draagt ieder z’n eigen steentje bij aan een pest-vrije toekomst!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nieuwe serie programma Gepest!

Op 22 maart start op RTL4 een nieuwe serie van het programma Gepest! In de eerste aflevering staat Wendy (23) centraal. Op de lagere school werd ze door vrijwel de hele klas buitengesloten en uitgescholden. De pesterijen bereikten een dramatisch dieptepunt toen een van de pestkoppen een rookbom door de brievenbus van Wendy's huis gooide, terwijl haar vader boven lag te slapen. Ruim tien jaar later is Wendy nog steeds erg onzeker en vindt ze het lastig om contacten met anderen aan te gaan. Ze vindt dat de pestkoppen van toen haar hele jeugd hebben verpest. Peter van der Vorst gaat naar hen op zoek. Wat kunnen zij zich nog herinneren en zouden ze mee willen werken aan een ontmoeting met Wendy?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vriendschap maakt gepest worden minder erg

Laatste update: 26 oktober 2011

AMSTERDAM - Sociale uitsluiting zorgt voor meer stress bij kinderen dan pesten, maar vriendschap kan deze negatieve effecten gedeeltelijk teniet doen, blijkt uit onderzoek gedaan door de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Verder lezen

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Pesten kan leiden tot hersenschade'
Laatste update:  18 maart 2011 11:39

AMSTERDAM - Als mensen op jonge leeftijd regelmatig worden gepest, leidt dat mogelijk tot veranderingen in de manier waarop hun hersenen werken. Dat melden Amerikaanse wetenschappers naar aanleiding van een studie met muizen.

Regelmatige pesterijen hebben grote invloed op de activiteit van verschillende genen in de hersenen van jonge muizen.
Het brein van van de gepeste dieren wordt daardoor gevoeliger voor sociale stress. Dat melden onderzoekers van de Rockefeller Universiteit in New York in het wetenschappelijk tijdschrift 'Physiology and Behavior'.

Verder lezen

    

 


WWW AVH instituut.nl
ANBI logo